השבוע למדתי עברית

השבוע למדתי על זמן בעברית כמו הימים של השבוע

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *